Hibrid és elektromos járművek fejlesztési lehetőségeit kutatják a Széchenyi István Egyetemen

Az elkövetkezendő évtizedben a jelenleg leginkább elterjedt belsőégésű motorral működtetett járműveket fokozatosan felváltják az alternatív üzemanyag meghajtásúak: a hibrid és az elektromos autók. Ehhez a változáshoz járul hozzá a győri Széchenyi István Egyetem és partnereinek az Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központnak és a Kecskeméti Főiskolának új járműipari alapkutatási projektje. A projekt kulcs elemei a fenntartható közlekedés, az e-mobilitás, green car, amely fogalmak részei a Horizont 2020 programnak és a vonatkozó hazai fejlesztési koncepcióknak egyaránt.

A „Hibrid és elektromos járművek fejlesztését megalapozó kutatások” című járműipari alapkutatási projekt szakmai célkitűzéseit ismertették egy lakossági fórum keretében a győri Mobilis Interaktív Kiállítási Központban. A fórumon elhangzott tudományos ismeretterjesztő előadások a járműipari szerkezetváltásra való felkészülés kihívásait mutatták be. A 2014 augusztusáig tartó projektben a hibrid és elektromos járművek fejlesztését megalapozó kutatásokat végez 16 kutatócsoport olyan témákban mint például a járműdinamikai és irányítástechnikai módszerek kutatása és algoritmusok kidolgozása, elektromos és hibrid járművek elektronikus mérési, irányítási megoldásainak kutatása, szimuláció és optimalizáció numerikus matematikai alapkutatása és alkalmazása a hibrid és az elektromos járművek esetében.

A projekt szakmai vezetője dr. Bokor József professzor elmondta, hogy milyen kihívásokkal kell a projektben dolgozó szakembergárdának megküzdenie. Kiemelte, hogy a hibrid járművekben alkalmazott megoldások lényegesen eltérnek a hagyományos járművekben elterjedten alkalmazott megoldásoktól. Jelentősen megnő az integrált irányítás szerepe. Ezek kidolgozásának egyik mozgatórugója, hogy megteremtse a lehetőséget olyan algoritmusok kidolgozásának, amelyek extrém körülmények között is megőrzik a vezetési biztonságot, vagy lehetőség szerint csökkentik a bekövetkezett kár nagyságát. Ezek az új irányítási megoldások új, hatékonyan működő módszereket és algoritmusokat igényelnek.

Az elektromos és hibrid hajtású járművek irányításának magas színvonalú megvalósítása megköveteli a jármű-elektronika, a beágyazott számítástechnikai és programozható logikai megoldások alkalmazását. Olyan nagy komplexitású algoritmusok megvalósítására ad lehetőségeket, amelyek eddig jármű-fedélzeti megoldásokként technológiai korlátok miatt szóba sem jöhettek. Ennek megfelelően az érzékelés, irányítás és beavatkozás feladatainak újragondolására van szükség, a matematikai absztrakció, a modellezés folyamatától az irányítási folyamatok tervezésén át az implementációkig.

A hibrid és elektromos járművek kutatásában a számítógépes szimulációs és paraméter identifikációs módszerek fontos szerepet játszanak. Ezek mögötti kutatási területek a numerikus áramlástan, a pozitív rendszerek numerikus módszerei, a globális, illetve diszkrét optimalizálás, valamint a folyamatok integrálása és az integrált modell optimalizálása áll.

Dr. Bokor József professzor a projekt távlati céljait is bemutatta: „Azt tűztük ki célul, hogy a nemzetközi kutatási térségbe való integrációt kivívjuk, s a pályázatot is összefogó Járműipari Kutató Központtal elérjük, hogy a Széchenyi István Egyetem 2016-ra az ország három legjelentősebb műszaki oktatási, kutatási programot bíró egyeteme közé tartozzon.”

Az egyetem „Hibrid és elektromos járművek fejlesztését megalapozó kutatások” című, TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0012 azonosító számú projektjét az Európai Unió és a magyar állam közel 870 millió forinttal támogatja.