Hibrid és elektromos járművek fejlesztését kutatják

Az Európai Unió és a magyar állam 870 millió forintos támogatásával három egyetem részvételével „Hibrid és elektromos járművek fejlesztését megalapozó kutatások” projekt kezdődött a győri Széchenyi István Egyetemen.

A projektet bemutató sajtótájékoztatón részt vett dr. Szekeres Tamás, a győri Széchenyi István Egyetem rektora, dr. Danyi József, a Kecskeméti Főiskola rektora, dr. Fodor János, az Óbudai Egyetem rektorhelyettese, dr. Bokor József, a Széchenyi-egyetem Járműipari Kutató Központjának igazgatója és dr. Czinege Imre professor emeritus, a Járműipari Kutató Központ képviseletében.

 

Az elkövetkezendő évtizedben a jelenleg leginkább elterjedt belső égésű motorral működtetett járműveket fokozatosan felváltják az alternatív üzemanyag meghajtásúak: a hibrid és az elektromos autók. Ehhez a változáshoz járul hozzá a győri Széchenyi István Egyetem és partnerei, az Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ és a Kecskeméti Főiskola új járműipari alapkutatási projektje. A projekt kulcselemei a fenntartható közlekedés, az e-mobilitás, green car, amely fogalmak részei a Horizont 2020 programnak és a vonatkozó hazai fejlesztési koncepcióknak egyaránt.

 

Dr. Szekeres Tamás rektor bevezetőjében kiemelte, a győri egyetem az integráció bajnoka, a közelmúltban egy három milliárd forintos projektet valósított meg a Veszprémi Egyetemmel. A projektek pedig azt bizonyítják, komolyan vesszük az együttgondolkodást – jelentette ki a rektor. A szellemi integráció nagyon jó lehetőség oktatónak és hallgatónak, hogy a tudományos munkába bekapcsolódjanak. A projekt központja pedig azért Győr, mert a város a magyar járműipar központja.

A 2014 augusztusáig tartó projektben a hibrid és elektromos járművek fejlesztését megalapozó kutatásokat végez 16 kutatócsoport olyan témákban, mint például a járműdinamikai és irányítástechnikai módszerek kutatása és algoritmusok kidolgozása, elektromos és hibrid járművek elektronikus mérési, irányítási megoldásainak kutatása, szimuláció és optimalizáció numerikus matematikai alapkutatása és alkalmazása a hibrid és az elektromos járművek esetében.

A projekt szakmai vezetője, dr. Bokor József professzor elmondta, hogy milyen kihívásokkal kell a projektben dolgozó szakembergárdának megküzdenie. Kiemelte, hogy a hibrid járművekben alkalmazott megoldások lényegesen eltérnek a hagyományos járművekben elterjedten alkalmazott megoldásoktól. Jelentősen megnő az integrált irányítás szerepe. Ezek kidolgozásának egyik mozgatórugója, hogy megteremtse a lehetőségét olyan algoritmusok kidolgozásának, amelyek extrém körülmények között is megőrzik a vezetési biztonságot, vagy lehetőség szerint csökkentik a bekövetkezett kár nagyságát. Ezek az új irányítási megoldások új, hatékonyan működő módszereket és algoritmusokat igényelnek. 

Az elektromos és hibrid hajtású járművek irányításának magas színvonalú megvalósítása megköveteli a jármű-elektronika, a beágyazott számítástechnikai és programozható logikai megoldások alkalmazását. Olyan nagy komplexitású algoritmusok megvalósítására ad lehetőségeket, amelyek eddig járműfedélzeti megoldásokként technológiai korlátok miatt szóba sem jöhettek. Ennek megfelelően az érzékelés, irányítás és beavatkozás feladatainak újragondolására van szükség, a matematikai absztrakció, a modellezés folyamatától az irányítási folyamatok tervezésén át az implementációkig.

A hibrid és elektromos járművek kutatásában a számítógépes szimulációs és paraméter identifikációs módszerek fontos szerepet játszanak. Ezek mögötti kutatási területek a numerikus áramlástan, a pozitív rendszerek numerikus módszerei, a globális, illetve diszkrét optimalizálás, valamint a folyamatok integrálása és az integrált modell optimalizálása áll.

Dr. Bokor József professzor a projekt távlati céljait is bemutatta: „Azt tűztük ki célul, hogy a nemzetközi kutatási térségbe való integrációt kivívjuk, s a pályázatot is összefogó Járműipari Kutató Központtal elérjük, hogy a Széchenyi István Egyetem 2016-ra az ország három legjelentősebb műszaki oktatási, kutatási programot bíró egyeteme közé tartozzon.” 

Az egyetem „Hibrid és elektromos járművek fejlesztését megalapozó kutatások” című, TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0012 azonosító számú projektjét az Európai Unió és a magyar állam közel 870 millió forinttal támogatja.

 

2013. február 28.

Autopro.hu

http://www.autopro.hu/magyar-hirek/Hibrid-es-elektromos-jarmuvek-fejleszteset-kutatjak/5132/